PRIVACYBELEID OF INFORMATIE VOLGENS ART. 13 EN 14 AVG

VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSBESCHERMING
Martin Hanika

CONTACTS

TAXI 206000 Inh. Martin Hanika
Josef-Mayr-Nusser-Weg 2 6020 Innsbruck
Tel: +43 512 206000
Email: info@taxi206000.com

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

Contact Formulier

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, dan worden de door u verstrekte gegevens door ons gedurende zes maanden bewaard voor de afhandeling van het verzoek en bij eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Als u het contactformulier invult, verwerkt HEROLD Business Data GmbH als verwerker de gegevens op basis van de algemene voorwaarden (met name de daarin opgenomen voorschriften voor de verwerking van ordergegevens). HEROLD Business Data GmbH maakt gebruik van een subverwerker (SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, 2nd Floore, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland) die toegang heeft tot de gegevens in het contactformulier en die de gegevens opslaat in de VS. . Elke verstrekking van gegevens aan de subverwerker is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (zelfcertificering Privacy Shield).

Analyse doeleinden

Daarnaast worden gegevens verzameld en gebruikt voor analysedoeleinden. Deze gegevensverwerking is niet persoonlijk (zie informatie over cookies hieronder).

Online winkel

Om het winkelproces te vereenvoudigen en voor latere contractverwerking – als deze website een webshop aanbiedt – worden de volgende gegevens verzameld: titel, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, btw-nummer, besteldatum, bestelling nummer, betalingsmethode, verzendmethode, productomvang, kosten. Sessiecookies kunnen ook worden gebruikt om het winkelproces te vergemakkelijken. De gegevens die in de sessiecookie worden verwerkt, bevatten geen persoonlijke referenties.

De door u verstrekte gegevens zijn nodig om het contract uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet met u sluiten. Er vindt geen gegevensoverdracht aan derden plaats, met uitzondering van de overdracht van de creditcardgegevens aan de verwerkende bank / betalingsdienstaanbieder voor het debiteren van de aankoopprijs, aan de transportonderneming / rederij die in opdracht van ons de levering van de goederen en aan onze belastingadviseur om aan onze belastingverplichtingen te voldoen.

Na het annuleren van het winkelproces worden de door de gebruiker ingevoerde gegevens minimaal vier weken bewaard en daarna verwijderd. In het geval dat een contract wordt gesloten, worden alle gegevens uit de contractuele relatie opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie en daarna, zolang er juridische claims aan kunnen worden ontleend, en vervolgens verwijderd, tenzij er aanvullende bewaarverplichtingen zijn ( bijvoorbeeld belastingrecht).

Registratie

Bij het registreren worden het e-mailadres van de gebruiker en een wachtwoord opgeslagen. Als er vervolgens een aankoop wordt gedaan, wordt het e-mailadres gekoppeld aan de gegevens die tijdens het aankoopproces zijn vastgesteld. De door u verstrekte gegevens zijn nodig om het gebruikersaccount in te stellen. De gegevensverwerking vindt plaats voor de duur van het bestaan van het gebruikersaccount. Wanneer het gebruikersaccount wordt verwijderd, worden het e-mailadres en wachtwoord evenals de link naar de gegevens van het aankoopproces verwijderd.

IT beveiliging

Wanneer u deze website bezoekt, worden ook logbestanden opgeslagen die het IP-adres en andere gegevens voor toegang tot de website bevatten (bijv. datum, tijd, user agent, referrer). De gegevensverwerking vindt plaats voor een beperkte tijd (maximaal zeven dagen) en alleen ter bescherming tegen DDOS-aanvallen of andere ingrepen in de functionaliteit van de website en eventuele onderliggende databasesystemen.

Informatie over cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze doen geen kwaad.

Op deze pagina worden zogenaamde sessiecookies gebruikt. Deze worden bij het openen van de website gegenereerd en automatisch verwijderd. Ze worden gebruikt om u te herkennen als u dezelfde website binnen korte tijd opnieuw bezoekt om rekening te houden met reeds gemaakte instellingen. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt.

Het doel van cookies is om het websiteaanbod gebruiksvriendelijker te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen de websitebeheerder in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat. Als cookies echter zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van de website worden beperkt.

Webanalysedienst Google (Google Analytics)

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. We gebruiken de functie “Activering van IP-anonimisering” op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór verwerking / opslag ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen, om de campagneprestaties van online advertenties te meten voor analyse- en optimalisatiedoeleinden.

De verwerkte gegevens omvatten met name online-ID’s (inclusief cookie-ID’s), internetprotocoladressen, apparaat-ID’s, locatiegegevens, door de klant toegewezen identificatiegegevens en gebruikersgegevens (met name het tijdstip en de duur van de toegang, selectie van bepaalde aanbiedingen, enz. .). Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google, beschikbaar op:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Klik hier om Google Analytics voor deze website te deactiveren in de browser die u momenteel gebruikt.

Bij het gebruik van Google Analytics is de relatie met de webanalyseprovider gebaseerd op de verwerking van ordergegevens. De overdracht van gegevens aan de verwerker is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (zelfcertificering Privacy Shield). De gegevens worden regelmatig verwijderd (momenteel elke 26 maanden).

Gebruik van Google Adwords Conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google AdWords” en het bijhouden van conversies als onderdeel van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na maximaal 90 dagen. Als u bepaalde internetpagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de websitebeheerder herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Hier leert de websitebeheerder het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies en/of die verschillende acties op de pagina heeft uitgevoerd. De websitebeheerder ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. U kunt meer informatie en het privacybeleid van Google vinden op:

http://www.google.com/policies/technologies/ads/http://www.google.de/policies/privacy/

Bij het gebruik van Google Adwords-conversietracking is de relatie met de webanalyseprovider gebaseerd op de verwerking van ordergegevens. De overdracht van gegevens aan de verwerker is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (zelfcertificering Privacy Shield). Google is ook verplicht om de gegevens regelmatig (momenteel elke 39 maanden) te verwijderen.

Sociale media

Als op deze website sociale plug-ins van Facebook worden gebruikt, worden deze beheerd door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS). De integratie is te herkennen aan het Facebook-logo of de termen “Vind ik leuk”, “Vind ik leuk”, “Delen” in de kleuren van Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plug-ins vindt u via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

The plugins are only activated when you click on the corresponding buttons. If these are grayed out, the plugins are inactive. You have the option of activating the plugins every time you visit.

The plugins create a direct connection between your browser and the Facebook servers. This only takes place after the plugin has been activated. The website operator has no influence whatsoever on the nature and scope of the data that the plugin transmits to the Facebook Inc. server. Information can be found here:

https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plug-in informeert Facebook Inc. dat u als gebruiker deze website heeft bezocht. De mogelijkheid bestaat dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bent ingelogd op uw Facebook-account, wordt de genoemde informatie daaraan gekoppeld.

Rechtsgrond voor gegevensverwerking:

Op de website worden gegevens uitsluitend verwerkt op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG 2003).

De gegevensverwerking (webshop, productreviews, boekingstool en gebruikersaccount) vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit.b) (doeleinden van contractuitvoering) AVG.

Als analysetools worden gebruikt, zullen de gegevens worden gebruikt op basis van Art 6 Para. 1 lit f) (gerechtvaardigd belang) AVG. Het legitieme belang bij het gebruik van gegevens is het verbeteren van de website en het meten van het succes van online adverteren.

Het gebruik van IT-gegevensbeveiligingsmaatregelen is ook gebaseerd op Art 6 Paragraaf 1 lit f) (gerechtvaardigd belang) AVG. Het gerechtvaardigd belang bij het gebruik van gegevens is de beveiliging van de eigen IT-systemen.

Social media plug-ins worden alleen met toestemming gebruikt. De rechtsgrondslag is dus art. 6 Par. 1 lit a) AVG. Elke keer dat de website wordt bezocht, moet de toestemming worden gegeven.

Jou rechten

U heeft in principe het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of uw aanspraken op gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.